Tasha to the UK!

van CrowdSport
Amsterdam, Nederland

Als 6- jarig meisje werd ik op een cross motortje gezet en ben ik rond gaan hobbelen door het bos achter ons huis. Dat was hét moment dat ik besmet werd met het motor virus. Nu 16 jaar later rij ik geen motor meer in het zand maar op het afvalt en krijg ik in 2016 de kans waar ik mijn hele leven naar toe heb gewerkt. Een stap hoger op en het hele BSB (British Superbike) seizoen te rijden voor een professioneel moto3 team!

  • 1.500

    Doelbedrag
  • 1.450

    Geld Opgehaald
  • 0

    Dagen te gaan
Percentage Opgehaald :
97%
Deze campagne is afgelopen.

CrowdSport

41 Campagnes | 0 Favoriete Campagnes

Bekijk volledige bio.

About the campaign creator

×
CrowdSport
Amsterdam, Nederland
41 Campaigns | 0 Favoriete Campagnes

Contact Info

Social Link

Scroll down for the English version

Ja mensen, jullie hebben het goed gelezen. Een 22e jarige dame die motorracen doet en ook nog eens in Engeland op internationaal niveau.

FB_IMG_1437422165586

Op mijn 6-jarige verjaardag kreeg ik een klein cross motortje als cadeau. We hadden een groot bos achter ons huis dus gingen mijn vader en ik (die ook een cross motor had) tikkertje spelen. Zo doende heb ik leren motor rijden en al snel had ik mij ingeschreven voor club wedstrijden op de cross baan in Ommen.

Maar ja, ik groeide dus de motor moest ook mee groeien en de cc’s werden meer en meer.

In 2006 moest ik plannen gaan maken wat ik het seizoen daarna wilde gaan doen. Ik werd te groot voor de Yamaha 85cc grote wielen, wat ik toen reed, en moest naar de 125cc over stappen als ik nog wilde blijven crossen. Ik merkte al wel dat mijn lichaam toch minder fysiek sterk was dan de jongens om mij heen en ben eens rond gaan kijken. Toen heb ik mij ingeschreven voor de opstap dag op het TT circuit in Assen. Een dag waar iedereen zich op in kon schrijven om een echte race motor te proberen om dan evt. door te stromen naar een wegrace kampioenschap. Ik was meteen verkocht en besloot de crossmotor te verkopen en in 2007 aan mijn eerste race seizoen te beginnen in de ONK (Open Nederlands Kampioenschap) Aprilia Juniorcup.

IMG-20150720-WA0010

Zo gezegd, zo gedaan, in 2007 reed ik mijn eerste volledige race seizoen. En eindigde als 11e in het kampioenschap. Niet slecht zo voor het eerste jaar. Ik moest nog veel leren want van zand en heeeeeel vaak vallen naar asfalt waar de snelheid meerdere malen hoger ligt en liever niet vallen was nog wel een dingentje.

2008 en 2009 bleef ik in de Juniorcup rijden en ging het steeds beter. In 2008 eindigde ik als 5e in de eind stand met meerdere podium plaatsen en in 2009 4e in de eindstand. Daarnaast reed ik nog een klasse erbij in 2009, de ONK 125cc. 125cc 2-takt motoren die getuned zijn.

BSB Assen 2015 foto Henk Teerink. (32)

2010 stopte in met de Juniorcup klasse en richtte ik mij helemaal op de 125cc’s. We hebben t/m 2013 in Nederland en Duitsland gereden en grote stappen vooruit geboekt. Ik had ondertussen een eigen team om mij heen gebouwd. Ik merkte dat ik toch een nieuwe uitdaging nodig had en de 125cc mocht niet meer rijden in Nederland en Duitsland, die werden net zoals in de WK vervangen door 250cc 4-takt motoren. We zijn het in 2014 dus iets verder gaan zoeken, 5 wildcards hebben we mee gedaan in het BSB (British Superbike kampioenschap) in Engeland dus. Dat is ons zo erg bevallen dat we in 2015 het hele BSB kampioenschap hebben gedaan. Dat was al een droom die uit kwam en had mezelf er al bij neer gelegd dat 2015 waarschijnlijk mijn laatste race jaar zou worden omdat ik niet de financiën om mij zelf in een professioneel team in te kopen. Toch zijn mijn resultaten afgelopen jaar niet ongemerkt gebleven en kwam er tot mijn verbazing een heel goed team met een aanbod. Die had ik totaal niet zien aankomend en dat is net dé stap die ik nodig heb om een stap omhoog te zetten en echt mee te kunnen doen met de ‘grote’ jongens.

Tasia Rodink

Waar heb ik het geld precies voor nodig?

Om te kunnen racen moet je dus of een eigen team hebben of je koopt je in bij een team, als je Valentino Rossi heet betaald het team jou maar dat ben ik helaas niet. Ik moet dus aankomend jaar een bedrag betalen aan het team, het team zorgt dan voor een competitieve motor, alle faciliteiten op het circuit en goede begeleiding. Ik moet dus alleen nog maar naar de circuits toe en zo hard mogelijk rijden. En ohja, het doel van de teammanager, het beste meisje worden! En dat is ook mijn doel natuurlijk!

Dus willen jullie mij de kans geven waar ik mijn hele carrière op gewacht heb, aarzel dan niet en doneer dan snel! Kom je er niet uit, heb je vragen, of wil je in contact komen met mij, mail dan even; tasia@promemo.eu .

BSB Oulton Park, Alan's Photo's 2

Yes folks, you read it right. A 22 year old lady who does motor racing in England at international level.

On my six-year-old birthday I got a little motor cross bike as a gift. We had a large forest behind our house so my dad and I went (which also had a cross motor) play tag. That’s how I learned to ride an motorcycling and soon I had signed up for club races.

But I grew so the engine had to grow and the cc’s were more and more.

In 2006, I needed to make plans of what I wanted to do the following season. I was too big for the Yamaha 85cc big wheels, which I rode, and I had to switch to the 125cc if I wanted to continue motorcrossing. I noticed already that my body was still less physically strong than the guys around me and I looked around. When I signed up for the pick-up day at the TT circuit in Assen. A day on which everyone could write in to try a real race bike than possibly to move up to a road race championship. I was hooked and decided to sell the dirt bike and in 2007 to start my first race season in the ONK (Open Dutch Championship) Aprilia Juniorcup.

So in 2007 I did my first full race season. And finished 11th in the championship. Not so bad for the first year. I had a lot to learn because from sand and allot of crashing  to tarmic where the speed is several times higher and would rather not fall was still a big thing.

2008 and 2009 I was riding in the junior cup and it went better. In 2008 I finished 5th in the final position with several podium finishes in 2009 4th in the standings. I also rode a extra class in 2009, the ONK 125cc. 125cc two-stroke engines tuned.

2010 I stopped in the junior cup class and focused totally on the 125’s. We have riding that since 2013 and rode in the Netherlands and Germany championship, and made great strides forward. Meanwhile, I had built my own team around me. I noticed that I still needed a new challenge and the 125 was not allowed to ride in the Netherlands and Germany, which were like in the World Cup replaced by 250cc four-stroke engines. We are searching a little further in 2014, five wild cards we have done it in the BSB (British Superbike Championship) in England. That has proved so bad that we have done throughout the BSB championship in 2015. That was a dream that came true and had myself already laid down that  2015 probably  would be my last year because I would not have the finances to buy myself a professional team. Yet my results last year were not remained unnoticed and came to my surprise a very good team with an good offer. I had totally did not see that coming and that is just the step that I need to take a step up and really be able to compete with the ‘big’ boys.

Where do I need the money exactly for?

To race you must own an team or you buy you in a team, if you called Valentino Rossi the team paid you but unfortunately I’m not Valentino Rossi. So next year I need to pay an amount to the team, the team then creates a competitive bike, all the facilities at the circuit and proper guidance. I have therefore only to go to the circuits, and rideas hard as I can. And by the way, the goal of the team manager, I need to be the best girl in 2016! And that is of course my goal as well!

So will you give me the chance I’ve been waiting my entire career for, do not hesitate to donate quickly! Do you have questions, or want to get in touch with me, mail me; tasia@promemo.eu

BSB Assen 2015 foto Henk Teerink. (31)