Als Georgische naar Rio?

van CrowdSport
Amsterdam, Nederland

Als 6-jarig meisje raakte ik verslaafd aan judo. Na jaren van trainen en wedstrijden, pieken en dalen, heb ik inmiddels als 28-jarige nog één groot doel voor ogen: De Olympische Spelen van Rio 2016. Ik probeer dit doel via een bijzondere weg te behalen: Als Georgische ga ik toernooien af zodat ik volgend jaar hopelijk bij de beste 14 van de wereld hoor. Haal ik dit doel op 30 mei 2016, dan geeft dit recht op een olympisch ticket. Steun je mij op route16?

  • 5.000

    Doelbedrag
  • 5.000

    Geld Opgehaald
  • 0

    Dagen te gaan
Percentage Opgehaald :
100%
Deze campagne is afgelopen.

CrowdSport

41 Campagnes | 0 Favoriete Campagnes

Bekijk volledige bio.

About the campaign creator

×
CrowdSport
Amsterdam, Nederland
41 Campaigns | 0 Favoriete Campagnes

Contact Info

Social Link

~ scroll down for English ~

Als ik mensen vertel dat ik me als Georgische judoka probeer te plaatsen voor de olympische spelen, kijken ze me aan alsof ik gek ben. Want hoe belandt een geboren blonde Nederlandse in Georgië?

63

Toen ik als 6-jarig meisje als eerst de mat opstapte, had ik nooit kunnen dromen dat 22 jaar later de olympische spelen mijn grootste doel zouden zijn. Maar dromen op zich, dat deed ik vanaf het begin af aan. Toen ik 12 was, was mijn grote droom het plaatsen voor het NK. Toen ik dat haalde, was al snel het doel mij te plaatsen voor het EK in mijn leeftijd. Een aantal jaar later won ik het EK onder 17 jaar, een grote verassing voor mij. Een jaar later won ik zelfs het Europees Jeugd Olympisch Festival. Dankzij deze overwinning mocht ik een jaar later sfeer proeven op de echte olympische spelen in Athene in 2004. Hier ontstond mijn olympische droom.

Stam9454

De olympische spelen in 2008 kwamen te vroeg. Ik bleef mij wel verbeteren als judoka en won mijn eerste world cup in 2009 in de -63 kg categorie. Ik won de universiade in 2011. Maar er kan slechts 1 judoka per land per gewichtsklasse naar de olympische spelen. Ook Londen haalde ik niet. Maar het gevoel dat ik goed genoeg was om hier te staan, bleef…

Na Londen 2012 veranderde ik van gewichtsklasse, onder 63kg blijven werd fysiek te zwaar. Deze nieuwe start betekende dat ik weer vanaf nul moest beginnen en bracht een belangrijke keuze mee. Me als Nederlandse voor de olympische spelen proberen te plaatsen, zou héél moeilijk worden aangezien Kim Polling de wereldranking aanvoerde (en voert). Maar de olympische spelen waren nog steeds mijn droom, al stond ik nergens op de wereldranking. En keihard blijven trainen om misschien weer op het niveau van de 63 te komen en wéér reserve te staan? Mijn keuze was snel gemaakt: Ik ging proberen voor een ander land uit te komen. Lang verhaal kort en zo’n twee jaar later werd ik door Georgië geadopteerd. Zij gaven mij een enorm waardevol cadeau: De kans om het in ieder geval te proberen!

Stam7713

De start van dit nieuwe avontuur had niet beter gekund. Tijdens het eerste kwalificatie toernooi in Madrid won ik goud en mijn eerste punten. Een aantal maanden later was ik niet alleen 3 medailles rijker, maar won ik nog iets veel belangrijkers: het vertrouwen dat ik het ook echt kon gaan halen. De olympische spelen veranderden van iets onmogelijks in een haalbaar doel.

Natuurlijk was het niet alleen rozengeur en maneschijn. Eind 2014 raakte ik geblesseerd, en het kostte me een aantal maanden om terug te komen. In mei maakte ik mijn comeback, maar ik heb helaas nog geen podiumplaats behaald dit jaar. Gelukkig zijn er nog genoeg toernooien en ben ik erg gemotiveerd.

Georgië gaf me iets heel speciaals: De kans om me te kwalificeren. Daarnaast hebben ze veel toernooien voor mij betaald. Helaas is er geen budget voor de rest van het kwalificatie traject. Dit betekent dat ik zelf mijn vluchten, hotels en toernooi kosten moet betalen. Momenteel werk ik bij ING als Agile coach. Zij steunen mij enorm waardoor ik flexibel kan werken en mijn huur en trainingsstages kan betalen. Maar het is eenvoudig weg lang niet genoeg om de toernooien te betalen, die over heel de wereld plaatsvinden.

2015-07-18 12.26.41

Vandaar mijn vraag om hulp. Ik ben zo ver gekomen, en hoop dat ik niemand ooit hoef te vertellen dat geld hetgene is dat mij heeft belet om mijn olympische droom te realiseren.

Waar het geld aan besteed zal worden:

30 mei 2016 zal de wereldranking lijst bepalen wie zich kwalificeren voor Rio. De beste 14 judoka’s per gewicht zullen zich direct plaatsen en er zijn twee extra plaatsen voor Europa. De beste 5 resultaten zullen mee tellen voor deze ranglijst. Mijn doel is simpel: Het behalen van 5 resultaten met zo veel mogelijk punten. Het probleem (naast het omgooien van de tegenstanders)? De toernooien zijn over heel de wereld. Voor dit jaar betekent dat Oezbekistan, Portugal, Frankrijk, Verenigde Arabische Emiraten, Mauritius, Australië, China, Zuid-Korea en Japan. Daar komt bij dat hotelkosten erg hoog liggen omdat het verplicht is vanuit de internationale judofederatie in een door hun toegewezen hotel te verblijven. Met het verzamelde geld zal het mogelijk zijn naar (een aantal van) deze toernooien te gaan en zo hopelijk 5 goede resultaten neer te kunnen zetten.

Waar je mij kan volgen:

https://instagram.com/stamesther/

https://www.facebook.com/EstherStamGeorgia

/sites/crowdsport.nl/www/wp-content/uploads/2015/09/Stam9391.jpg

When I tell people I am a Georgian judoka trying to qualify for the olympics, people often think I am crazy. And can you blame them? How does a Dutch born blond girl end up in Georgia?

As a 6 year old when I started judo, I never would have thought that 22 years later the olympics were on top of my mind. But when I started judo, I did start dreaming. When I was 12 I was dreaming to qualify for the Dutch Championship. When I was 15 I won the cadet European Championships, which was a big surprise for me. A year later, I won the European Youth Olympic Festival. As a reward I could go to Athens to watch the real deal at the olympics of 2004. The beginning of my olympic dream.

The olympics of 2008 came too early. But I kept getting good results and won my first world cup in 2009 in the 63kg category. I won the universiade in 2011. But, only one per country per weight category can qualify for the olympics, and I also didn’t make it to London. But the feeling that I had what it take to go to the olympics, didn’t change.

After London I moved up to the 70kg category and I had to start at the bottom. There I had to make a choise. Go for the olympics in Holland was going to be extremely difficult since also Dutch Kim Polling was the current world ranking leader. But the olympics were still my dream. Since I was nowhere on the world ranking, I decided to go and try to fight for another country. Long story short, 2 years later, Georgia adopted me. They gave me the most valuable gift: A real chance to at least try to qualify for the olympics in Rio. The start couldn’t have gone any better: At the first qualification tournament for Rio, I got the gold medal in Madrid. A few months later i had 3 medals in my pocket, but what’s more important: The confidence that I could really make it. The olympics became an achievable goal.

Of course, it wasn’t all a fairytail. End of 2014 I got injured, and it took me a few months to get back. I stepped back in the game in may, but couldn’t get to the podium yet. But, many tournaments will follow, and I am more eager than ever.

Georgia gave me a big gift: The chance to qualify, and also they paid for tournaments. Unfortunately, they can not fund me for the rest of the qualification period. This means I would have to pay for my flights, tournaments, hotels, etc. At the moment I work at ING. They are already helping me by letting me work really flexible hours and supporting me so I can pay my rent and trainingcamps. But it’s not nearly enough to pay for the tournaments, that will be all over the world.

That’s why this is my call for help. I came so far, and I really hope I never have to tell anyone in my life that money is the thing that stopped me from going to the olympics.

What the money will be spend on

The qualification period for the olympic games for judo lasts two years. Next year on 30 May 2016, the world ranking list will tell who will go to the olympic games. The best 14 judokas per weight category will qualify directly and there are some extra places per continent (2 for Europe). The best 5 results will count for the total score for the ranking list. So my goal is obvious, get those 5 results with as many points as possible. The ‘ problem’ ? The qualification tournaments are all over the world. The tournaments the rest of the year will take place in Uzbekistan, Portugal, France, United Arabic Emirates, Mauritius, Australia, China, South Korea and Japan. Going to even some of the tournaments means flight tickets, hotels, and tournaments costs. Hotels are unfortunately also very expensive because it’s mandatory to stay in a hotel assigned by the international judo federation. With the money I collect I will be able to go to (some of) these tournaments and have a chance to get 5 good results for the olympics!

Where you can follow my road:

https://instagram.com/stamesther/

https://www.facebook.com/EstherStamGeorgia